Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าใช้บริการResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (12 มิ.ย. 2562)  
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 (28 ก.พ. 2562)  
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาขุม ร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ศาลปู่ตา ตำบลนาขุม อ... (07 พ.ย. 2561)  
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (21 ก.ย. 2561)
ช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์และร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (02 ก.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ปี 2561 (24 ม.ค. 2561)
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (27 ธ.ค. 2560)
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (07 พ.ย. 2560)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (06 พ.ย. 2560)
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (20 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความ... (04 ธ.ค. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วย... (29 พ.ย. 2562)  

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมน... (28 พ.ย. 2562)  

กองสวัสดิการสังคม จัดกิจก... (27 พ.ย. 2562)

กิจกรรมประกวดกองทุนแม่ของ... (21 พ.ย. 2562)

โครงการงานประเพณีลอยกระทง... (11 พ.ย. 2562)

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน... (23 ต.ค. 2562)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมร... (23 ต.ค. 2562)

กิจกรรมเปิดโรงเรียนวัยชรา... (22 ต.ค. 2562)

ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอ... (08 ต.ค. 2562)

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์พ... (03 ต.ค. 2562)

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการใ... (27 ก.ย. 2562)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรีย... (06 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมฟื้นฟูคุณภาพอา... (06 ก.ย. 2562)

โครงการผลิตสเปย์ไล่ยุงและ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (03 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริ... (27 ส.ค. 2562)

โครงการ คุณธรรม จริยธรรมก... (15 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอาชีพคนพิการและ... (14 ส.ค. 2562)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิม... (12 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเต... (06 ธ.ค. 2562)  
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (06 ธ.ค. 2562)  
ร่างขอบเขตของงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (วัสดุคัดเลือก) สายห้วยโ... (25 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (วัสดุคัดเลือก) สายนาบ้า... (22 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6448 อต โดยวิ... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกลัง (วัสดุคัดเลือก) สายห้วยน้อย หม... (21 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6448 อต (21 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายห้วยโปร่ง หมู่ที่... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว เรื่องเเผนพัฒนาท้อ... (21 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเรื่องเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ... (20 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายนาบ้าน หมู่ที่ ... (20 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกลัง (วัสดุคัดเลือก) สายขอนแดง หมู่... (19 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายห้วยน้อย หมู่ที่ ... (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (วัสดุคัดเลือก) สายห้วยห... (18 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายขอนแดง หมู่ 4 (15 พ.ย. 2562)
การจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (วัสดุคัดเลือก) สายห้วยหญ้าแหล้ง หมู่ที่ 3 (14 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก) สายนาค้อไ... (08 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกลัง (วัสดุคัดเลือก) สายห้วยโป่ง หม... (07 พ.ย. 2562)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(วัสดุคัดเลือก)สายนาค้อไปนาผักฮาด ... (06 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : admin@nakhum.go.th

www.nakhum.go.th