Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือเป็นข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
16 ม.ค. 2563
ถึง
16 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
16 ม.ค. 2563
ถึง
16 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 2563
ถึง
09 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 2563
ถึง
09 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 2563
ถึง
09 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 2563
ถึง
09 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 2563
ถึง
09 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ม.ค. 2563
ถึง
08 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
08 ม.ค. 2563
ถึง
08 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาจัดทำอาหาร และทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : admin@nakhum.go.th

www.nakhum.go.th