Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๗-๐๐๔ สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๑/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๗-๐๐๔ สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
19 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๗-๐๐๖ ข้างโรงเรียนนาขุมกับวัดนาขุม หมู่ที่ ๑ บ้านาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๒/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๓๗-๐๐๖ ข้างโรงเรียนนาขุมกับวัดนาขุม หมู่ที่ ๑ บ้านาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2563
ถึง
12 พ.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 145 อต
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th