Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
งานบริหารงานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าใช้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (09 พ.ย. 2564)  
รายงานผลการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) (18 ส.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (29 ก.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (15 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองคลัง (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองช่าง (01 ก.ค. 2564)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ภายในสำนักปลัด (01 ก.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (14 มิ.ย. 2564)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี 2563 (10 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 ม.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ (13 ม.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเ... (22 ธ.ค. 2563)
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563 (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ... (15 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สอบสวนเหตุโรคระบาคสัตว์ ก... (30 มิ.ย. 2564)  

กิจกรรม Big cleaning day ... (29 มิ.ย. 2564)  

งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติการ... (27 มิ.ย. 2564)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (24 มิ.ย. 2564)

ร่วมออกหน่วย โครงการ บำบั... (23 มิ.ย. 2564)

สอบสวนเหตุโรคระบาคสัตว์ ก... (21 มิ.ย. 2564)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแ... (17 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่ดำเนินการชี้แจง... (15 มิ.ย. 2564)

สำรวจบ่อบาดาล ทั้ง 7 หมู่... (10 มิ.ย. 2564)

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ... (10 มิ.ย. 2564)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศู... (04 มิ.ย. 2564)

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให... (02 มิ.ย. 2564)

อบต.นาขุม ให้การต้อนรับ น... (01 มิ.ย. 2564)

อบต.นาขุม ดำเนินกิจกรรมปล... (31 พ.ค. 2564)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (26 พ.ค. 2564)

โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแห... (25 พ.ค. 2564)

ประชุมการพิจารณาร่างแผนพั... (20 พ.ค. 2564)

6 เมษา วันพระบาทสมเด็จพระ... (06 เม.ย. 2564)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (31 มี.ค. 2564)

เข้าร่วมโครงการงานวันคนพิ... (12 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไมาเป็นทางการสมาชิก อบ... (24 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (23 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (สี่ประตู) ทะเบียน กจ ... (11 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหา... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ... (08 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจา... (29 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับประทานอาหารของ อบต.นาขุม โดยวิ... (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ... (27 ต.ค. 2564)
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศ... (27 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดห้วยไคร้ ห... (14 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างห้วยม่วง ... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสุม หมู่ 2 บ้านห้วยเหล่า ตำบลน... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ... (07 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ระหว่างเดือนต... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ระหว่างเดือนต... (01 ต.ค. 2564)
ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเด... (01 ต.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การชำระภาษี ปี 2564 (21 มิ.ย. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com