Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าใช้บริการResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการป้องกันการติดไวรัสโควิค-19 และแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน (11 มี.ค. 2563)  
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ประจำปี 2563 " ระหว่างวันที่ 12 -... (27 ม.ค. 2563)  
ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (12 มิ.ย. 2562)  
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 (28 ก.พ. 2562)
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาขุม ร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ศาลปู่ตา ตำบลนาขุม อ... (07 พ.ย. 2561)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (21 ก.ย. 2561)
ช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์และร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (02 ก.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ปี 2561 (24 ม.ค. 2561)
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (27 ธ.ค. 2560)
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (07 พ.ย. 2560)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (06 พ.ย. 2560)
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม (20 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความสัมพัน... (17 ก.พ. 2563)  

งานมะขามหวานและของดีตำบลน... (12 ก.พ. 2563)  

ประชุมโครงการงานมะขามหวาน... (04 ก.พ. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (04 ก.พ. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (30 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สู... (29 ม.ค. 2563)

เข้าร่วมการตรวจประเมินผลก... (27 ม.ค. 2563)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (21 ม.ค. 2563)

โครงการจิตอาสา "เราทำความ... (21 ม.ค. 2563)

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสั... (14 ม.ค. 2563)

ร่วมเดินแบบผ้าไทย "อุตรดิ... (12 ม.ค. 2563)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (11 ม.ค. 2563)

เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพั... (08 ม.ค. 2563)

ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัย... (07 ม.ค. 2563)

กองสวัสดิการสังคม จัดกิจก... (18 ธ.ค. 2562)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (12 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมต้อนรับคณะผ้าป่ามห... (11 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เนื... (05 ธ.ค. 2562)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธี... (05 ธ.ค. 2562)

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความ... (04 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 6 โดย... (26 มี.ค. 2563)  
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านห้วยไคร้ ม.6 (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (23 มี.ค. 2563)  
ร่างขอบเขตของงาน การจ้างเหมาโครงการวางท่อ PE จากวัดนาขุมมาโพนหนองปิง หมู่ที่ 1 (20 มี.ค. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวร... (11 มี.ค. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวร... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6630 อต โดยวิ... (09 มี.ค. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (09 มี.ค. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ 6630 (09 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการงา... (05 ก.พ. 2563)
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการงานมะขามห... (04 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการงานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีพร้อมตกเเต่งเวที โครงการงานมะขามหวานเเละของ... (30 ม.ค. 2563)
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการมะขามหวานเเละของดีตำบลนาขุม ประจปี 2563 (30 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 145 อุต... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ... (30 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th