Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
งานบริหารงานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม สอบสวนเหตุโรคระบาคสัตว์ กรณีโรคลัมปีสกิน ใน โค กระบือ ที่เสียชีวิต

29 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม กิจกรรม Big cleaning day และรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

27 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือดำเนินการกู้รถบรรทุกน้ำมันที่พลิกคว่ำบริเวณบ้านห้วยน้อยกา ม.1 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก

24 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

23 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมออกหน่วย โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน มิถุนายน 2564

21 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม สอบสวนเหตุโรคระบาคสัตว์ กรณีโรคลัมปีสกิน ใน โค กระบือ ที่เสียชีวิต

17 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำรวจบ่อขยะในเขตพื้นที่ตำบลนาขุม

15 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ลงพื้นที่ดำเนินการชี้แจง และหารือกับทีมตำบลนาขุม เรื่องเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ

10 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

10 มิ.ย. 2564
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม สำรวจบ่อบาดาล ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนาขุม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com