Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ก.พ. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY)

12 ก.พ. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม งานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ประจำปี 2563

04 ก.พ. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลนาขุม ครั้งที่ 1/2563

04 ก.พ. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมโครงการงานมะขามหวานและของดีตำบลนาขุม ครั้งที่ 1/2563

30 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

29 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมทำยาหม่องและพิมเสนน้ำ

27 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

21 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (ฺBig Cleaning Day)

21 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่ ประจำปี 2563

14 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.นาขุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเคสผู้ยากไร้ ม.1-ม.7

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th