Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.พ. 2563
ถึง
25 ก.พ. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เผยแพร่แผนการซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ต.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.2)
12 ต.ค. 2561
ถึง
12 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
08 ส.ค. 2561
ถึง
08 ส.ค. 2561
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม บัญชีกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซำนาขุมไปบ้านนายสุดทา ขุนทอง หมู่ที่ 1 บ้านนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
08 ส.ค. 2561
ถึง
08 ส.ค. 2561
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม บัญชีกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางสายบ้านนางจันทร์แรม – สะพานฟากห้วย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไคร้ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
16 พ.ค. 2561
ถึง
16 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม บัญชีกำหนดราคากลาง
01 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม สรุปผลการจัดซื้อจ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
19 ต.ค. 2560
ถึง
19 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
19 ต.ค. 2560
ถึง
19 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com

www.nakhum.go.th