Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาขุม
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลนาขุม (DSC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมเดินแบบผ้าไทย "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม 3 วัฒนธรรม" ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

11 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

08 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2563

07 ม.ค. 2563
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

18 ธ.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโรงเรียนวัยชราพร รุ่นที่ 2 ครั้งที 3

12 ธ.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

11 ธ.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม กิจกรรมต้อนรับคณะผ้าป่ามหากุศล โดยชมรมองค์กรสาธารณกุศล คนอุตรดิตถ์

05 ธ.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

05 ธ.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

04 ธ.ค. 2562
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายของผู้ประสบภัยฝนแล้ง (ข้าว)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : admin@nakhum.go.th

www.nakhum.go.th