Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบการเงิน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัยชราพรตำบลนาขุม
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประมวลจริยธรรม
คลังความรู้
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTI) ปี พ.ศ.2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
ประชุมสภา อบต.
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
E-service 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ก.ค. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกมาประชาสัมพันธ์ ไม่จุดไฟ ไม่เผาป่า ทำลายสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อน หยุดมลพิษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

05 ก.ค. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมมอบวัสดุ-อุปกรณ์ และร่วมสร้างบ้านผู้ยากไร้ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน

02 ก.ค. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม นายสมชาย บุตรที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเสาธง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

26 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลง MOU และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

13 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุตรดิตถ์ และโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

06 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม อบต.นาขุม ขอเชิญชวนร่วมส่งคลิปวีดีโอเพื่อประกวดในหัวข้อ "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลนาขุม"

04 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม เข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเสาธง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เพื่อร่วมใจกันสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน อบต.นาขุม

03 มิ.ย. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอบ้าน จ.อุตรดิตถ์

29 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม ประชุมเพื่อวางแผนป้องกันการระบาดของหนอนคืบละหุ่ง ซึ่งเป็นแมลงศัตรูมะขามหวานและมีการระบาดมากเมื่อฝนตกชุก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

28 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม พิธีมอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับข้าราชการพนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตตำบลนาขุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com